THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

 

 Fellow Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Finstadjordet, Norway)

Anna Siver, 1st year master degree student

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Introduction

 

The level of social stability is an important indicator of success for any country, regardless of socio-economic development. The development of social entrepreneurship is important in improving the economic potential of regional socio-economic systems, and strategies are a priority for socio-economic development and provide partial and dynamic solutions locally of acute social problems that cannot be solved by the state.

The urgency of social entrepreneurship is combining social mission organizations with inherent business discipline, innovation and determination, which aim not only profit, enrichment, accumulation of capital, but its focus should be on supporting vulnerable populations, job creation, mitigate and solving social problems.

The result of the sociological appraisal carried out by the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine is to show that close to 60% of the respondents are positive to social projects and the third part understands the necessity, and they take a part in them (Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2016).

FROM ACtivity to Performance-Based policy-making: Bottlenecks and SHIFTS for Ukrainian Eurointegration RefoRms

 

W. Czyzowicz, Doctor Hab. in Economics, Ordinary Professor,

Professor, Department of Business Taxation

Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

S. Shulha, Ph.D. in Economics, Associate Professor,

Associate Professor, Department of Audit,

National Academy of Statistics, Accountancy and Audit, Kyiv, Ukraine

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

I. Petrakov, Ph.D. in Economics, Associate Professor,

Associate Professor, Department of Accountancy, Taxation and Audit

Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Senior Sectoral Policy Fellow,

Association for Ukraine Project, GFA Consulting Group, Germany

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Introduction

After 2 years of hybrid war with Russia Ukraine has got an opportunity to accelerate the large-scale reforms posed by the EU-Ukraine Association Agreement Agenda. At the same time we observe 3 major implementation problems: excessive number of strategic documents, galvanized reform execution, and poor reforms progress measurement that pose substantial integration risks and require pro-active result-oriented policy-making, intra- and cross-institutional capacity building and public awareness development.

МОНІТОРИНГ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНИ

 

В.Г. Баранова, д-р екон. наук, професор,

завідувач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Є.О. Кулікова, аспірант

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Економіка України перебуває у кризовому стані, що веде за собою низку важких наслідків. Така ситуація робить вразливими не тільки суб’єктів господарювання, але й торкається усіх верств населення.

На сучасному етапі розвитку економіка України перебуває у стані кардинального реформування. Поняття «реформа» досить широке, але у цілому виявляється у впровадженні певних змін. Реформування може торкнутися однієї сфери діяльності або декількох. У соціальній сфері відбиваються майже всі зміни, які відбуваються в державі. Такі процеси вимагають внесення постійних змін у законодавство. Але такі зміни вносяться або за принципом «пост-факту», тобто виправлення помилок, або за принципом «впровадимо-побачимо», тобто як експеримент. Наслідки такого реформування стають дедалі суттєвими та тяжкими. Певним чином це зумовлено недостатністю та неоднозначністю того статистичного матеріалу, який використовується для отримання прогнозних результатів змін, які впроваджуються.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 

Н.В. Іванова, д-р екон. наук, доцент,

професор кафедри менеджменту та державної служби

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

В сучасних економічних реаліях вже можна свідчити про значну залежність як окремої людини, так і суспільства загалом від послуг, які надають енергетичні, телекомунікаційні, транспортні та інші інфраструктурні мережі. Зростання чисельності населення зумовлює значне навантаження на інфраструктурний комплекс та може спричинити соціальну напруженість. Так, у силу недостатнього рівня інфраструктурних об’єктів існують ризики транспортного та комунікативного колапсу, зниження рівня продовольчої безпеки при незадовільній логістиці, енергетичної кризи, дестабілізації функціонування систем водопостачання і водовідведення, інформаційних кібератак.

ОЦІНКА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «УКРАЇНА-2020»

 

Г.С. Лопушняк, д-р екон. наук, професор,

професор кафедри управління персоналом та економіки праці

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Є.О. Іваненко, аспірант

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

e-mail:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Сучасний етап розвитку України характеризується політичною та суспільно-економічною нестабільністю, що негативно впливає на хід проведення реформ та на забезпечення основних прав і свобод людини. Серед останніх вагоме місце займає право людини і громадянина на охорону здоров’я, медичне обслуговування та медичне страхування. Задля успішної реалізації цього права охорону здоров’я визнано однією з пріоритетних галузей, про що свідчить низка нормативно-правових актів, прийнятих в Україні останнім часом. Проте, незважаючи на чисельні заходи, які проводяться в рамках реформування охорони здоров’я, якість та доступність медичних послуг населенню залишається низькою.

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС

 

П.Р. Пуцентейло, д-р екон. наук, професор, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Я.І. Костецький, докторант кафедри обліку та економіко-правового

забезпечення агропромислового бізнесу

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

У контексті інтеграції України на внутрішній ринок ЄС та орієнтації на європейські цінності виникає нагальна потреба у створенні нової системи управління аграрним і сільським розвитком, його переорієнтування на стратегічні суспільні цілі із чітко визначеними пріоритетами, дієвими механізмами реалізації і надійними джерелами фінансування.

Вступ України у Європейське співтовариство відкриває нові перспективи співробітництва з економічно розвинутими країнами, надасть додаткові стимули для економічного розвитку, закріпить і зміцнить позиції України у системі міжнародних відносин.

Інституційні підходи щодо розвитку бюджетної системи

 

Н.В. Савчук, д-р екон. наук, доцент,

професор кафедри міжнародних фінансів

ДВНЗ „Київський національний економічний університет” імені Вадима Гетьмана,

м. Київ, Україна

e-mail:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Актуальність. Перехід до економіки фінансів у більшості країн світу свідчить про наявність тенденції посилення інституційних механізмів реалізації бюджетної політики і проведення бюджетного процесу, зорієнтованих на стабільність, ефективність та зниження вразливості до зовнішніх фінансових факторів.

Постановка проблеми. Розглянути бюджетну систему як соціальний устрій, який складається з інститутів, що функціонують за правилами, у сукупності з людським потенціалом, який застосовує ці правила у здійсненні бюджетного процесу.

Про впровадження елементів системи дуальної освіти у вищих навчальних закладах України з метою підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці

 

С. М. Шкарлет, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,

ректор Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів, Україна

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Завдання 4.4 глобальної цілі 4 „Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх” Цілей сталого розвитку до 2030 року, відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН „Перетворення нашого світу: Порядок денний розвитку у галузі сталого розвитку на період до 2030 року”, схваленої 25 вересня 2015 року (А/RES/70/1) [1], полягає в істотному збільшенні числа молодих і дорослих людей, які володіють затребуваними навичками, у тому числі професійно-технічними навичками, для працевлаштування, отримання гідної роботи та занять підприємницькою діяльністю, водночас з актуальними завданнями глобальної цілі 8 „Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх”: (8.3) просувати проведення орієнтованої на розвиток політики, яка сприяє продуктивній діяльності, створенню гідних робочих місць, підприємництву, творчості й інноваційній діяльності, та заохочувати офіційне визнання і розвиток мікро-, малих і середніх підприємств; (8.5) забезпечити повну і продуктивну зайнятість та гідну працю для всіх жінок і чоловіків, у тому числі молодих людей та інвалідів, і рівну оплату за працю рівної цінності; (8.6) суттєво скоротити частку молоді, яка не працює, не вчиться і не набуває професійних навичок; (8.b) розробити і ввести в дію глобальну стратегію забезпечення зайнятості молоді та імплементувати Глобальний пакт про робочі місцях Міжнародної організації праці.

Міжнародний досвід у розвитку і регулюванні ринку аграрної землі в Україні

 

Н.Л. Ющенко, канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Сьогодні більше 805 млн. осіб у світі голодують або недоїдають. За прогнозами демографів до 2030 року кількість голодуючих на планеті сягне 1 млн. осіб. Зростання чисельності населения потребує збільшення виробництва продуктів харчування приблизно на 60% [1]. Продовольчі товари отримані за рахунок використання землі становлять 98% і у найближчому майбутньому земельно-ресурсний потенціал залишиться основою людської цивілізації, незважаючи на неймовірні успіхи генної інженерії, хімічної галузі, науково-технічного прогресу.